Müdürlükler


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fen İşleri Müdürü Vekili
Faysal ADIYAMAN
E-Posta: 
Telefon No: 0(486)311 20 06


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yazı İşleri Müdürü 
Faysal ADIYAMAN
E-Posta: 
Telefon No: 0(486)311 20 06

ZABITA AMİRLİĞİ
Zabıta Amiri
Nihat TURGUT
E-Posta: 
Telefon No: 0(486)311 20 06

İTFAİYE ÇAVUŞLUĞU
İtfaiye Çavuşu Vekili
Sabri DÜRMÜŞ
E-Posta:
Telefon No: 0(486)311 20 06

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Mali hizmetler müdürü Vekili
Yavuz DURMUŞ
E-Posta: 
Telefon No: 0(486)311 20 06

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Emlak Ve İstimlak Müdür Vekili
Nefile CİN
E-Posta: 
Telefon No: 0(486)311 20 06

Copyright © 2024 | Beytüşşebap Belediyesi