İş yeri açma


1- Yapı kullanma izin belgesi 

2- Tapu fotokopisi 

3- Kimlik fotokopisi 

4- Ustalık belgesi (Meslek dalına göre) 

5- Kira sözleşmesi (Tapuda adı geçen şahıs ile) 

6- Vergi levhası fotokopisi 

7- Esnaf Sanatkarlar tasdiknamesi (aslı)

8- Sağlık raporu (Gıda Mamülü satan ve tüketilen alanlar için) 

9- Mesleki oda kaydı 

10- Adli sicil kaydı 

11- 2 adet mavi dosya 1 adet fotoğraf

12- Sicil gazetesi (şirketler için) 

13- İmza sürküleri (şirketler için) 

14- Sicil kayıt sureti (şiketler için) 

 

Not: İş Yerlerinin niteliğine göre ekstra evrak istenebilir.

Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/20050810-4.htm


Copyright © 2024 | Beytüşşebap Belediyesi