Yapı Ruhsatı


RUHSAT BAŞVURUSUNDA ARANACAK BELGELER

1-

Başvuru dilekçesi/yazısı

2-

Nüfus Cüzdan Fotokopisi(gerçek kişiler)

3-

Numarataj (adres tesbiti)(Belediyeden)

4-

Güncel tapu(1 aydan eski olmayacak)

5-

Emlak Beyannamesi(Belediyeden)

6-

İmar Durumu (1 seneden eski olmayacak)(Belediyeden)

7-

Kadastro Çapı

8-

Yapı aplikasyon Krokisi

<

Harita Müh. Taahütnamesi (KAŞE+İMZA)

<

İmza sirküleri

<

2021 büro tescil belgesi

9-

Toprak hafriyat belgesi (Belediye onaylı)

10 -

Ruhsat ve Otopark harçlarının vezneye ödenmesi

11 -

PROJELER

a)

Mimari Projeler (Otopark Hesabı olacak, 2 takım, Yap.Den.onaylı)

<

Taahütname (KAŞE+İMZA)

<

İmza sirküleri

<

2021 büro tescil belgesi

b)

Statik Projeler (Yap.Den.onaylı, Statik Hesap Raporu CD' de 2 takım)

<

Taahütname(KAŞE+İMZA)

<

İmza sirküleri

<

2021 büro tescil belgesi

c)

Mekanik Tesisat Projesi (2 tk, YD onaylı)

<

Sıhhı Tesisat

<

Asansör uygulama projesi

<

Yangın Tahliye Projesi

<

Isı Yalıtım Projesi

<

Taahütname(KAŞE+İMZA)

<

İmza sirküleri

<

2021 büro tescil belgesi

d)

Elektrik projeleri (2 tk, YD onaylı) (Tedaş ,Telekom onaylı) 

<

Taahhütname(KAŞE+İMZA)

<

İmza sirküleri

<

2021 büro tescil belgesi

e)

Zemin etüt raporu (yapı denetim onaylı)

<

Taahhütname(KAŞE+İMZA)

<

İmza sirküleri

<

2021 büro tescil belgesi

f)

Peyzaj projesi

<

Taahhütname(KAŞE+İMZA)

<

İmza sirküleri

<

2021 büro tescil belgesi

12 -

YDK BELGELERİ

<

YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu)

<

Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi

<

Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi(Her sayfası imzalı olacak)

<

Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi

<

Yapı Denetim hizmet bedeli dekontu

<

Yapı Denetim Denetçi belgeleri

<

Proje Kontrol Formu +Erişilebilirlik kontrol formu

13-

MÜTEAHHİT BELGELERİ

<

Müteahhit ticaret odası kaydı

<

Müteahhit Vergi levhası fotokopisi

<

Müteahhit taahhütnamesi (KAŞE+İMZA)

<

Noter onaylı inşaat sözleşmesi

14-

ŞANTİYE ŞEFİ BELGELERİ

<

Şantiye Şefi sözleşmesi

<

Taahhütname(KAŞE+İMZA)

<

İmza sirküleri

<

2021 büro tescil belgesi

NOTLAR

<

Müteahhit aynı zamanda şantiye şefi ise ,ayrıca şantiye şefi sözleşmesi istenmez.

<

Müteahhit ile( mal sahibi yerine), yapı denetim firması sözleşme yapamaz.

<

Mal sahibi kendi müteahhitliğini yapacaksa ,vergi numarasını belediyeye bildirecek

İlk kez Beytüşşebap bld.ne iş yapan mühendis, mimar ve müteahhitler belediyeye kayıt

yaptıracak.

<

Şantiye şefi üzerinde ,farklı parsellerde 5 adetten ,30000 m2 den fazla iş olmayacakCopyright © 2024 | Beytüşşebap Belediyesi